Xem ảnh lớn

WS-C2960L-16TS-LL

Cisco Catalyst 2960-L

1

WS-C2960L-16TS-LL Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

WS-C2960L-16TS-LL Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Sản phẩm liên quan


HỖ TRỢ KỸ THUẬT