Xem ảnh lớn

RV130W-E-K9-G5

RV Series

134

Description Bao gồm 1 Port WAN GB, 4 Port LAN GB cho kết nối LAN. Cho phép cấu hình WAN hoạt động theo cơ chế : single WAN port, failover mode. Hỗ trợ kết nối 3G/4G USB uplink. Chuẩn Wifi b/g/n, hỗ trợ kết nối 64 users đồng thời. Hỗ trợ tính năng WDS, Repeater, Bridge. Tính năng firewall giúp công ty bạn kết nối an toàn. Hỗ trợ 10 kết nối VPN Client cho người dùng di động, 10 kết nối VPN Point-Point. Hỗ trợ 4 VLAN để bảo mật cho mạng công ty. Quản lý thiết bị bằng trình duyệt

Description
  • Bao gồm 1 Port WAN GB, 4 Port LAN GB cho kết nối LAN. Cho phép cấu hình WAN hoạt động theo cơ chế : single WAN port, failover mode. Hỗ trợ kết nối 3G/4G USB uplink.
  • Chuẩn Wifi b/g/n, hỗ trợ kết nối 64 users đồng thời. Hỗ trợ tính năng WDS, Repeater, Bridge.
  • Tính năng firewall giúp công ty bạn kết nối an toàn.
  • Hỗ trợ 10 kết nối VPN Client cho người dùng di động, 10 kết nối VPN Point-Point.
  • Hỗ trợ 4 VLAN để bảo mật cho mạng công ty. Quản lý thiết bị bằng trình duyệt web và tiện ích Network Discovery

Sản phẩm liên quan


HỖ TRỢ KỸ THUẬT