Xem ảnh lớn

RV110W-E-G5-K9

RV Series

515

Description Bao gồm 1 Port WAN 10/100 Mbps, 4 Port LAN 10/100 Mbps cho kết nối LAN. Chuẩn Wifi b/g/n, hỗ trợ kết nối 32 users đồng thời. Tính năng firewall giúp công ty bạn kết nối an toàn. Hỗ trợ 5 kết nối VPN Client cho người dùng di động. Hỗ trợ 4 VLAN để bảo mật cho mạng công ty. Quản lý thiết bị bằng trình duyệt web và tiện ích Network Discovery

Description
  • Bao gồm 1 Port WAN 10/100 Mbps, 4 Port LAN 10/100 Mbps cho kết nối LAN.
  • Chuẩn Wifi b/g/n, hỗ trợ kết nối 32 users đồng thời.
  • Tính năng firewall giúp công ty bạn kết nối an toàn.
  • Hỗ trợ 5 kết nối VPN Client cho người dùng di động.
  • Hỗ trợ 4 VLAN để bảo mật cho mạng công ty. Quản lý thiết bị bằng trình duyệt web và tiện ích Network Discovery

Sản phẩm liên quan


HỖ TRỢ KỸ THUẬT