Xem ảnh lớn

RV110W-E-G5-K9

RV Series

515

Description Bao gồm 1 Port WAN 10/100 Mbps, 4 Port LAN 10/100 Mbps cho kết nối LAN. Chuẩn Wifi b/g/n, hỗ trợ kết nối 32 users đồng thời. Tính năng firewall giúp công ty bạn kết nối an toàn. Hỗ trợ 5 kết nối VPN Client cho người dùng di động. Hỗ trợ 4 VLAN để bảo mật cho mạng công ty. Quản lý thiết bị bằng trình duyệt web và tiện ích Network Discovery

Description
  • Bao gồm 1 Port WAN 10/100 Mbps, 4 Port LAN 10/100 Mbps cho kết nối LAN.
  • Chuẩn Wifi b/g/n, hỗ trợ kết nối 32 users đồng thời.
  • Tính năng firewall giúp công ty bạn kết nối an toàn.
  • Hỗ trợ 5 kết nối VPN Client cho người dùng di động.
  • Hỗ trợ 4 VLAN để bảo mật cho mạng công ty. Quản lý thiết bị bằng trình duyệt web và tiện ích Network Discovery

Sản phẩm liên quan


HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Nguyễn Hoài Niên

0938 888 304

hoainien_netcom