Xem ảnh lớn

C9200-NM-2Q

Cisco Catalyst C9200

135

Thông tin Card Network Module Switch Cisco C9200-NM-2Q 2 x 40GE  C9200-NM-2Q Catalyst 9200 2 x 40G Network Module là 1 trong 4 loại network module dành cho các thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9200 Series. Network Module này được tích hợp tương thích với các cổng Uplink của các thiết bị chuyển mạch Catalyst 9200 với danh sách chi tiết được liệt kê trong Bảng 2. Với SKU C9200-NM-2Q, Network module này cung cấp cho bạn 4 đường Uplink có khả năng chuyển đổi từ 1G sang 10G và hơn thế nữa. Khi bạn mua các Switch Cisco 9200, Ngoài C9200-NM-2Q thì bạn

Thông tin Card Network Module Switch Cisco C9200-NM-2Q 2 x 40GE 

C9200-NM-2Q Catalyst 9200 2 x 40G Network Module là 1 trong 4 loại network module dành cho các thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9200 Series. Network Module này được tích hợp tương thích với các cổng Uplink của các thiết bị chuyển mạch Catalyst 9200 với danh sách chi tiết được liệt kê trong Bảng 2.

Với SKU C9200-NM-2Q, Network module này cung cấp cho bạn 4 đường Uplink có khả năng chuyển đổi từ 1G sang 10G và hơn thế nữa. Khi bạn mua các Switch Cisco 9200, Ngoài C9200-NM-2Q thì bạn có thể chọn từ các Network module được mô tả trong Bảng 3.

Card Network Module Switch Cisco C9200-NM-2Q 2 x 40GE

Điểm nổi bật của các Module Network C9200-NM-2Q

  • Các Module Uplink này được hỗ trợ trên tất cả các thiết bị dòng Catalyst 9200 Series (C9200).
  • Các Module Uplink này  được tự động kích hoạt khi được lắp đặt.
  • Các Module này có khả năng OIR.
  • Các Module này được xác thực ACT2.
  • Tốc độ đường truyền trên mỗi cổng, với xử lý lưu lượng một luồng 10G.
  • Tốc độ được tự động đàm phán tùy thuộc vào quang học được chèn.

Sản phẩm liên quan


HỖ TRỢ KỸ THUẬT